ENGLESKI ZA PREDŠKOLCE

METODE RADA :

  • Smatramo da je optimalan period za početak organizovanog učenja stranog jezika kod dece između 3. i 4. godine. Deca tog uzrasta se druže i igraju u grupi i tako neosetno uče strani jezik kroz igru, kao što uče i svoj maternji.
  • Program kurseva za decu najmlađeg uzrasta koncipiran je u skladu sa savremenim znanjima iz oblasti lingvistike i dečje psihologije.
  • Deca do sedme godine uče dve jezičke veštine: govor i slušanje /razumevanje.
  • Predškolska deca su naročito prijemčiva za učenje stranog jezika, jer u tom dobu veoma lako usvajaju nov zvuk stranih reči i reprodukuju ih uz pravilnu intonaciju i naglasak.
  • Naši đaci uče u vedroj i dinamičnoj atmosferi. Na času pričamo samo na engleskom jeziku i stavljamo akcenat na učešće đaka u aktivnostima i igri. Deca aktivno koriste engleski od samog početka. Na taj način se razvija odličan izgovor i samopouzdanje u komunikaciji.
  • Kod učenja jezika važi pravilo:Što se pre počne, lakše i bolje se jezik uči (isto kao maternji jezik).

KAKO IZGLEDA ČAS:

  • Vreme na časovima provodimo u organizovanoj igri koja je raznovrsna, kreativna i dinamična. Posebnu pažnju pridajemo pesmicama uz pokret, bajkama, pričama i glumi/ imitaciji.
  • Biramo sadržaje, pesme, priče i igre, koje su slične u našoj i engleskoj kulturi, pa ih deca doživljavaju kao poznate, zabavne i lake za učenje.
  • Koristimo razna didaktička sredstva u radu: fleš kartice, postere, prave predmete, lopte, obručeve i lutkice.
  • Knjige koje se koriste su izvanredno prilagođene uzrastu i deca ih vole. Svaki nivo učenja prati odgovarajuća knjiga koja ”raste” sa decom. Video materijali i igre na računaru su atraktivan dodatak nastavi.
  • Naš čas je dinamična celina u kojoj se aktivnosti smenjuju na 5-10 minuta i sva deca aktivno učestvuju.
  • Do sedme godine naučimo 500 do 700 engleskih reči i fraza

PROGRAM KURSEVA ZA DECU:

U našoj školi kursevi za decu predškolskog uzrasta podeljeni su na 3 nivoa:

 • I nivo ⇨ 3-4 godine
 • II nivo ⇨ 4-5 godina
 • III nivo (priprema za školu) ⇨ 5-6 godina
 • Kursevi za decu počinju sredinom septembra i traju celu školsku godinu. Fond časova je 72 časa od 50 minuta. Dinamika časova je 2 puta nedeljno u danima i terminama koje određujemo u dogovoru sa roditeljima.
 • Prvi čas je probni. Tom času mogu da prisustvuju roditelji i da zajedno sa decom steknu pravu sliku o tome kako izgleda učenje engleskog jezika na ranom uzrastu.

UČIONICE i GRUPE:

 • Naše učionice su multimedijalne, opremljene savremenom tehnikom, koja se koristi u nastavi i časove čine modernim i atraktivnim deci.
 • Grupe najmlađih đaka broje 6-9 dece. Male grupe omogućavaju svakom detetu da aktivno učestvuje na času, kao i da se organizuju grupne igre koje podsticajno utiču na svu decu.

RADIONICE i PRIREDBE:

 • U našoj školi deca rado prisustvuju i priredbama, proslavama i dešavanjima kao što su proslave rođendana, novogodišnja priredba, kreativne radionice.
 • Svake godine škola organizuje i priredbu za kraj školske godine koja se održava u junu. Tada deca imaju priliku da svojim roditeljima i gostima pokažu deo onoga što su naučili na časovima. Priredbama se deca veoma raduju i vredno učestvuju u njihovoj pripremi i organizaciji.

PROFESORI:

 • U našoj školi profesori su metodološki obučeni za rad sa decom i mladima, a svoje znanja stalno unapređuju na specijalizovanim seminarima. Ono što je podjednako važno jeste da su profesori su uvek vedri, nasmejani, i omiljeni.