engleski za decu, Bunny school, Zemun, Beograd

UPIS U NOVU ŠKOLSKU GODINU JE OD 27.AVGUSTA

ENGLESKI ZA DECU

Škola engleskog jezika Bunny School


Škola engleskog jezika Bunny School specijalizovana je za rad sa DECOM i MLADIMA. Nastava engleski za decu je organizovana po starosnim grupama. U podsticajnoj i kreativnoj atmosferi, kroz razne igre i aktivnosti, uz podršku savremene tehnologije naši đaci usvajaju strani jezik na lak i spontan način . Engleski za decu čimo kroz upotrebu i izloženost stranom jeziku. Povezujemo reč i sliku, frazu i situaciju, razumemo tekst omiljene pesme, reči iz igrica, filmova…. Učenje postaje radost povezivanja znanja i otkrivanja novih mogućnosti.

Iako koristimo britanske udžbenike , brojna didaktička sredstva kao i moderna sredstva u vidu savremene tehnologije , na našim časovima stavljamo akcenat na komunikaciju i igru – metode koje podrazumevaju da đaci aktivno koriste jezik od samog početka. To je najbolji način za sticanje praktičnog i primenjivog znanja, čime se istovremeno razvija dobar izgovor i samopouzdanje u govoru.

Savremeni pristup učenju jezika je u skladu sa našim metodama rada, a to je da časovi moraju biti dinamični i interesantni, a učenje lako i zabavno.

Naša osnovna ideja je da deca kontinuiranim učenjem od najmlađih dana ( od 3- 4.godine), pa preko školskog uzrasta, do svoje 16–18. godine dostignu nivo znanja B2 (Cambridge diploma – First Certificate in English). Taj nivo podrazumeva potpunu samostalnost u korišćenju jezika i prva je međunarodno priznata diploma koja se vrednuje u celom svetu.

Deca mogu početi sa učenjem u bilo kom uzrastu (poželjno je da to bude u predškolskom dobu) a programi prate njihov intelektualni i opšti psihofizički razvoj.

Pored engleskog jezika u školi organizujemo učenje francuskog i španskog jezika.

ORGANIZACIJA ŠKOLE ENGLESKI ZA DECU


Nastava počinje u septembru. Programi za decu traju 9 meseci – tokom školske godine. Poštuju se raspusti i praznici po školskom kalendaru

Godišnji fond je 72 časa. Raspored je 2 x nedeljno po 1 čas od 50 minuta. To je jednako fondu od 80 standardnih časova godišnje.

Prostor je namenski uređen. Učionice su savremeno opremljene, vedrih boja. Učenje u njima je prijatno i stimulativno.

Profesori su stručni, posebno obučeni za rad sa decom i mladima, vedri i omiljeni

Tokom školske godine pravimo brojne priredbe i žurke kojima obeležavamo praznike, rođendane i značajne datume

Na kraju svake godine dajemo sertifikat – diplomu o postignutom nivou znanja.

U okviru godišnjeg programa organizujemo letnje i zimske škole engleskog jezika (kampovi u prirodi). I tada učimo engleski, ali u opuštenoj atmosferi uz obilje zabavnih sadržaja i rekreativnih aktivnosti.

Posetite našu facebook stranicu